Gediplomeerd Acceptance and Commitment therapeut.

Voor mij is ACT een grote meerwaarde in mijn praktijk.

ACT is een nieuwe gedragstherapie

ACT is liever gezegd ‘a way of life’, die gericht is op het vergroten van je mentale flexibiliteit.

Bij ACT leer je op een andere manier met je vervelende gedachten en gevoelens om te gaan dan je eerste automatische reactie je ingeeft: oplossen! Je leert om dingen waar je geen controle over hebt te accepteren in je leven en hier anders mee om te gaan. Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op je leven.

Binnen ACT leer je (vervelende) ervaringen in je leven te accepteren en afstand te nemen van het gepieker in je verstand, dat misschien wel overal commentaar op heeft, het altijd beter weet, of overal nog een extra schep ellende bovenop doet. Ook maak je contact met hetgeen je hier en nu ervaart en breng je je eigen waarden in kaart om actief en toegewijd naar deze waarden te leren handelen.

ACT in mijn praktijk
Een positieve leefstijlverandering levert je veel op. Hoewel je dit belangrijk vindt, doe je niet altijd wat daarvoor nodig is. Je stelt het uit, vermijdt het, houdt er mee op of je begint er zelfs niet aan. Je zit vast in je huidige gedragspatroon.
Ik gebruik ACT als training bij duurzame gedragsverandering. Als gedrag veranderen simpel of eenvoudig was dan zouden we wel doen wat goed voor ons is, namelijk gezond eten en voldoende bewegen!
Waar het om gaat is de werkbaarheid van gedrag. Is je gedrag helpend? Wat kan je doen om je plannen om te zetten in concreet duurzaam gezond gedrag?

Met gezonde groet,
Gerda Kamphuis
Personal Health Coaching voor een gezonde leefstijl:
Voeding - Sport - Gedrag en Mindset- Ontspanning